Preskoči na vsebino


Nesmrtni kamen in njegovi mojstri

VABILO

 

Vabimo vas na predstavitev knjige Božidarja Premrla

 

Nesmrtni kamen in njegovi mojstri

v gornji Vipavski dolini in okolici,

 

ki jo bo pripravila Lavričeva knjižnica v soboto, 15. oktobra 2022,

ob 17. uri v Osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi, Vinarska cesta 4.

 

 

Uvodno besedo h knjigi bo prispeval

dr. Jurij Bizjak, koprski škof.

 

 

 

Kratka predstavitev knjige

V začetku oktobra je v izdaji Inštituta za slovensko narodopisje in Založbe ZRC v Ljubljani izšla knjiga Božidarja Premrla Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici. To je že enaindvajseta samostojna knjiga tega avtorja, ki se pri svojem raziskovanju posveča predvsem zgodovini kamnarstva in kulturi kamna na Primorskem. Tri njegove obsežne monografije s kraško tematiko (Kraški kruh, 2016; Slavno županstvo v Koprivi, 2018, in Bedenice, 2019) so mu prinesle Murkovo priznanje Slovenskega etnološkega društva in Štrekljevo nagrado, ki jo podeljuje občina Komen.

Kot rojen Vipavec ter velik ljubitelj domače stavbne in kulturne dediščine, o kateri je že dosti pisal v Vipavskem glasu, zdaj svoji ožji domovini posveča najobsežnejše knjižno delo, ki je sad tridesetletnega raziskovalnega dela in je prava enciklopedija kamnite dediščine v gornji Vipavski dolini ter pokrajinah in krajih, povezanih z njo. V njej je poudarek na kamnosekih, zidarjih, stavbarjih, kiparjih, podobarjih in drugih mojstrih kamna na širšem območju gornje Vipavske doline od srede 15. stoletja do današnjih dni. Poleg domačih mojstrov predstavlja tudi vse druge ustvarjalce s kamnom, ki so delovali na tem območju.

Jedro knjige so poglavja o domačih kamnosekih in njihovih delih, o katerih je avtor poleg izčrpnih osebnih podatkov in arhivskih dokumentov zbral tudi ogromno dragocenega ustnega izročila starejših krajanov, ki daje knjigi značilno narečno barvitost. Med njimi so najpomembnejše in najbolj podrobno predstavljene kamnoseške rodbine Tomažičev - Štancarjevih iz Vipave, Tomažičev - Sanaborcovih in Premrlov - Metnih in Polon'nih iz Vrhpolja ter Žoržev - Špicarjevih in Štancarjevih iz Hrašč, Podbrega in Podnanosa. V knjigi so do podrobnosti z besedo in sliko predstavljeni njihovi člani ter neverjetno bogata dediščina, ki so jo zapustili nam in bodočim rodovom.

Nič manj pa ne bodo za domače bralce zanimiva odkritja o kamnosekih, stavbarjih in zidarjih iz drugih krajev, ki pomembno dopolnjujejo védenje o stavbni zgodovini in umetnostni opremi najpomembnejših cerkvenih stavb v Podnanosu, Vipavi in Logu pri Vipavi do kolone vipavskega Tabra in Lanthierijevega dvorca.

Besedilo je napisano strokovno, a hkrati dovolj poljudno, da je razumljivo širokemu bralnemu občinstvu. S tem namenom je opremljeno tudi z obsežnima slovarčkoma narečnih in strokovnih izrazov ter nazornimi risbami.

Maloprodajna cena knjige, ki obsega kar 580 strani velikega formata in prav toliko fotografij, je 50 evrov, na predstavitvi pa bo na prodaj po znižani ceni 40 evrov, da bo čim bolj dostopna interesentom. Nesmrtni kamen je lahko tudi lepo darilo prijateljem in sorodnikom ob prihajajočem koncu leta.

 

Knjiga bo predstavljena in v prodaji po znižani ceni tudi v petek, 21. oktobra, ob 18.30 v kulturnem domu v Podnanosu in v torek, 25. oktobra, ob 19. uri v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini, Trg 1. slovenske vlade, v organizaciji Lavričeve knjižnice Ajdovščina.

 

Odlomek iz knjige o Klatežu s Križne Gore: TUKAJ