Preskoči na vsebino


Zahvala (slovo Lojze Šinkovec)

'To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.' (Jn 15,12)

 

 

ZAHVALA

 

Na predvečer angelske nedelje je Gospod k sebi poklical našega dragega brata, svaka in strica duhovnika

 

LOJZETA ŠINKOVCA

 

Hvaležni smo Bogu za dar njegovega življenja, za ljubezen, vero, ki jo je oznanjal in izpričeval.

Iskreno se zahvaljujemo škofu msgr. dr. Juriju Bizjaku za opravljeno pogrebno mašo na Otlici, generalnemu vikarju msgr. Slavku Rebcu, dekanu g. Francu Likarju in domačemu župniku g. Petru Černigoju ter vsem ostalim duhovnikom za slovo in somaševanje. Zahvala tudi župljanom župnije Otlica, ki so prevzeli vso skrb priprave sprejema pokojnika na Otlici, in župnijskemu pevskemu zboru za sodelovanje pri pogrebni sveti maši. Hvala za besede spominov in slovesa g. Janezu Kržišniku v imenu duhovnikov, gospe Vesni Škapin v imenu župnije Dutovlje, gospe Mateji Peljhan v imenu župnije Col, in gospe Ivici Vidmar v imenu župnije Otlica. Še posebna zahvala tudi njegovi gospodinji Dorici Curk za dolgoletno skrb in pomoč.

Zahvala tudi dekanu g. Mateju Kobalu, ki je vodil obred pokopa in zanj daroval sveto mašo v domači cerkvi in vsem ostalim duhovnikom, ki so se od njega poslovili na pokopališču na Vojskem. Zahvala tudi župljanom župnije Vojsko in cerkvenemu pevsku zboru za sodelovanje pri sveti maši. Zahvala tudi gospe Ireni Hvala za nagovor pokojnemu, za tople in ganljive besede slovesa.

Iskrena zahvalu tudi osebju duhovniškega doma Mane Nobiscum za skrbno nego, kjer je pokojni preživel zadnje mesece po težki bolezni in preizkušnji.

Hvala vsem, ki ste bili z nami povezani, ste nam na kakršenkoli način pomagali, nam izrazili sožalje, se prišli od njega poslovit in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Bog vam povrni za vse!

 

Vsi njegovi

Vojsko, 8. september 2022