Preskoči na vsebino


Izgradnja gozdnih vlak na območju Riženberka

V letu 2017 je Župnija Col s pomočjo sofinanciranja Evropske Unije in Republike Slovenije (PRP 2014-2020-Ukrep M04.3) in lastno udeležbo zgradila gozdne vlake v predel Riženberk, ki je bil zaradi nekoliko težje dostopnosti vse do danes neobladljiv z gozdarsko mehanizacijo. Na območju s površino cca 6ha je bilo zgrajenih 2073 tekočih metrov gozdnih vlak, pretežno v 4. in 5. kategoriji hribine. Vlake sistemsko odpirajo gravitacijo Riženberk in omogočajo spravilo lesa z gozdarskim traktorjem. Vse imajo elemente standardne gozdne vlake.

Učinki naložbe:

Z izgradnjo zgoraj navedene infrastrukture je do sedaj odročna gozdna površina postala obladljiva s sodobno gozdarsko mehanizacijo. Na dobršnem delu površine je zaradi sušenja bukve s to naložbo bilo omogočeno da se je gozd v razvojni fazi staranja lahko pomladil z oplodno sečnjo na celotni površini. Z izgradnjo vlak so dane možnosti tudi lastnikom sosednjih parcel da spravilo lesa navežejo na novo izgrajene prometnice.

Povezavi na spletno stran:

    Evropska komisija - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja EKSRP

    Program razvoj podeželja Republike Slovenije 2014-2020